موسسه پردیس دانش پژوهان دانشوران البرزenlightened:شرایط اخذ مدرک معادل دیپلم:

–داشتن مدرک سوم راهنمایی یا معادل و داشتن یک سال سابقه کار مرتبط

_____________________________________________________________

enlightened:شرایط اخذ مدرک کاردانی (فوق دیپلم):

–داشتن دیپلم و معادل آن و یک سال سابقه کار مرتبط

_____________________________________________________________

enlightened:شرایط اخذ مدرک کارشناسی (لیسانس)

–داشتن فوق دیپلم و معادل آن و ۲ سال سابقه کار مرتبط

_____________________________________________________________

enlightened:شرایط اخذ مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)

–داشتن لیسانس و معادل آن و ۳ سال سابقه کار مرتبط

_____________________________________________________________

enlightened:شرایط اخذ مدرک دکترا

–داشتن فوق لیسانس و معادل آن و ۵ سال سابقه کار مرتبط

_____________________________________________________________

 

enlightened:شرایط صدور گواهی تکنسین و کاردان :
– داشتن دوره آموزشی ۸۰۰ ساعت در رشته مرتبط فنی
– داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در رشته مرتبط فنی
– ارائه مقاله ترویجی در رشته مرتبط فنی
_____________________________________________________________
enlightened:شرایط صدور گواهی متخصص و کارشناس :
– داشتن ۱۶۰۰ ساعت دوره آموزشی در رشته مرتبط فنی
– داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در رشته مرتبط فنی
– ارائه مقاله تخصصی در رشته مرتبط فنی
_____________________________________________________________


توضیحات :

۱- گواهی صادره به هیچ عنوان ارزش تحصیلی یا دانشگاهی ندارد.
۲- گواهی صادره صرفا و بنا به درخواست متقاضی تعیین سطح و صادر گردیده است.
۳- گواهی صادره بدلیل اینکه بار علمی ندارد به همین خاطر به هیچ وجه امکان ادامه تحصیل با این گواهی مقدور نمی باشد.
۴- گواهی صادره از روی سوابق علمی و شغلی تعیین سطح گردیده و متقاضی هیچ گونه دوره ای ندیده و نیز آزمونی ارایه نداده است.
۵- گواهی صادره به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی مورد تایید وزارتخانه های (علوم، بهداشت، ارشاد، آموزش و پرورش) و دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، سازمان فنی و حرفه ای نمی باشد.
۶- گواهی صادره به هیچ عنوان مدرک تحصیلی و دانشگاهی محسوب نشده و این گواهی به منزله پروانه یا مجوز فعالیت تلقی نگردیده و در مواردی همچون استخدام و ارتقاءشغلی و افزایش حقوق در مراکز دولتی و نیمه دولتی در صورت پذیرش مدیریت آن مجموعه مورد قبول می باشد.

7-گواهی صادره از طرف پردیس دانش پژوهان دانشوران البرز به سه حالت زیر قابل استعلام میباشد

  • ارسال کد پیگیری مدرک اعطایی به سامانه ی پیامکی 500019991999 ( شماره سییمکارت همراه نباید تو لیست بلک لیست باشد )
  • ارسال کد پیگیری مدرک اعطایی از طریق سایت pd-danesh.ir (به صورت آنلاین)
  • ارسال کد پیگیری مدرک اعطایی از طریق سایت  pd-danesh.ir (به صورت کتبی)