موسسه پردیس دانش پژوهان دانشوران البرز

توسعه ارتقاء سطح تخصصی و کاربردی با هدف کار آفرینی در شرایط کنونی یک امر حیاتی محسوب می شود، زیرا سرمایه گذاری‌های زیر بنایی و افزایش ابزار و تجهیزات و بطور کلی سرمایه‌های فیزیکی بدون سرمایه انسانی بلا استفاده خواهد ماند. زندگی شغلی افراد باید مولد و همراه با توسعه دانش کاربردی باشد تا قادر شوند با سرعت تغییر هماهنگ شوند، لذا داشتن دانش کاربردی برای موفقیت اقتصادی و اجتماعی افراد ضروری است.

در این راستا موسسه پردیس دانش پژوهان دانشوران البرز با استعانت از فرمایشات مقام معظم رهبری و با تابعیت از قوانین جمهوری اسلامی ایران در جهت کار افرینی و مهارت اموزش و ارتقا سطح دانش تخصصی ،عملی ،شغلی، مهارتی و کاربردی در زمینه اشتغال و ارتقا سطح دانش کاربردی در رشته های گوناگون اقدام به بر گزاری همایش ها و دوره ها و کارگاه ها با هم کاری و مشارکت موسسات و ارگانها و مراکز آموزش و آموزشگاه ها در جهت ارائه همسطح سازی شغلی با ریز گواهی و لوح تقدیر نموده است .این طرح طبق آخرین استاندارد دانش تخصصی با رویکرد کاربردی بر اساس شاخصه هائی همچون : سوابق علمی و شغلی – تالیفات و تحقیقات – مقالات و سخنرانی – اختراعات و ابداعات – طرح و برنامه – احکام و گواهینامه – رتبه و مقام – تشویقات و ترفیعات – پایان نامه های علمی در ۲ سطح بصورت غیر حضوری تعیین سطح می نماید که در صورت تقاضای کاربر گواهی ۲ سطح و رتبه کسب شده بصورت چاپی قابل ارائه خواهد بود .

سطوح مدرک معادل : ۱- سطح پایه (معادل دیپلم دانش کاربردی) ۲- سطح اول (معادل کاردانی دانش کاربردی) ۳- سطح دوم (معادل کارشناسی دانش کاربردی) ۴- سطح سوم (معادل کارشناسی ارشد دانش کاربردی) ۵- سطح چهارم (معادل دکتری دانش کاربردی)

با ما همراه باشیدجهت ارتباط کار شناسان ما با شما عدد 5 رو به  5000155155 ارسال کنید