موسسه پردیس دانش پژوهان دانشوران البرز


حالا چرا همسطح سازی!؟

همسطح سازی سوابق آموزشی، مهارتی، شغلی و بیمه ای در واقع اثبات کننده این است که افراد توانایی هایی ثبت شده دارند و میتوانند آن را یکجا و در قالب یک گواهینامه استاندارد ارائه کنند ، این گواهینامه قابل استفاده در برخی ادارات و سازمان ها نسبت به استانداردها است

همسطح سازی سوابق آموزشی جلوگیری می کند از اتفاق بی ارزشی به نام مدرک فروشی غیر قانونی و جعلی و رویکرد افراد را به مدارک غیر قانونی و جعلی کم میکند.

همسطح سازی سوابق آموزشی طبق ساعت هایی که افراد آموزش دیده اند صادر می شود و این یعنی سازماندهی ساعت های آموزشی در یک چهار چوب

همسطح سازی سوابق آموزشی را در بعضی سازمان ها و نهاد ها به عنوان طی کردن دوره های عرضی قبول می کنند

همسطح سازی سوابق آموزشی میتواند برای آموزشگاه ها جایگزین مناسبی به جای مدرک های ساعتی کوتاه مدت باشد.

همسطح سازی سوابق آموزشی امکان ترجمه رسمی برای دوستانی که عازم کشورهای اروپایی و…. هستند را داراست.


توسعه دانش تخصصی و کاربردی برای کارفرمایان : افزایش بهره وری، بهبود عملکرد و افزایش سود آوری

برای جامعه: ارتقاء سلامتی ، افزایش مشارکت، افزایش تحرک و انسجام اجتماعی

برای افراد: تسهیل در ورود شغل ، پایداری شغل، توانایی حرکت میان شغل ها ، افزایش نرخ موفقیت شروع به کارها ، افزایش سطح دستمزد، افزایش میزان رضایت ، افزایش اشتغال و کارآفرینی و کاهش رکود اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد.

لازم به یادآوری است که این نوع گواهینامه ها طبق دستور اقدام عملی معاونت مدیریت و منابع انسانی ریاست محترم جمهوری اسلامی در روزهای پایانی دولت دهم با این عنوان که گواهینامه های صادره از نوع گواهینامه های نوع دوم فرض گردد که در ارتقاء یک مقطع کارکنان دولت محسوب شود .

روش کار تجمیع ، استاندارد سازی و همسطح سازی سوابق آموزشی به گواهینامه های همسطح به این صورت است که:

ابتدا داوطلب آخرین مدرک تحصیلی خویش را به همراه تمام دوره های آموزشی که ممکن است گذرانده باشد ( زیر نظر فنی و حرفه ای ، وزارت ارشاد ، وزارت علوم ، دوره های ضمن خدمت ، گواهی شرکت در سمینار و…)…همچنین سوابق پژوهشی خویش را کپی کرده و ارائه می دهد.